is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frankrijk werd opgeheven. In 1813 kwam de Artillerie- en Genieschool te Delft tot stand, ondanks haar naam bestemd voor alle wapens en sedert 1816 ook voor de Marine en sedert 1819 voor de Koloniën, tot bij K. B. dd. 29 Mei 1826 n°. 27 tot oprichting der Koninklijke Militaire Akademie werd besloten (zie ook Staatscouranten 4 febr 1S28 n". 34 en 10 febr. 1829 n". 95). Ze werd gevestigd in het oude kasteel te Breda, in 153^ °P last van graaf Hendrik van Nassaü aangelegd, in 1696 onder den Koning-Stadhouder Willem III voltooid. 24 November 1828 had de feestelijke inwijding plaats in liet bijzijn van Prins Frederik, onder generaal Gonkei. als gouverneur met 169 leerlingen. Tijdens de belgische revolutie werden de gebouwen als hospitaal en kazerne gebruikt en de lessen eerst gestaakt, daarna (1832) tijdelijk aan het instituut voor de Marine te Medemblik gegeven, doch 1 November 1836 op den ouden voet hervat. In 1842 werd de opleiding voor den Waterstaat naar Delft overgebracht, in 1850 het gemeld instituut te Medemblik opgeheven. Van 1851—1857 voerde de Akademie den naam van Kon. Akademie voor de Land- en Zeemacht, sedert kreeg ze haar ouden naam terug. De thans van kracht zijnde bepalingen zijn de wet van 21 Juli 1890 Stbl. 11". 126 en het K. B. van 6 April 1895 Stbl. n°. 40.

455. 1878. September.

Landbouwtentoonstelling' te Boxtel.

Vz. Geheel gelijk n°. 92.

Kz. Binnen een bizonder zwaren met linten omwonden lauwerkrans :

£ BOXTEL %

SEPTEMBER

1878.

41 m.M., mededeeling van Jhr. M. A. Snoeck. (Eigendom van J. A. Verhoeven, bloemist te 's-Hertogenbosch).

Bijdragen 2e druk n°. 554.