is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De snelheid van liet geluid in een middenstof met «lichtheid D

E PI

en elasticiteits-inodulus E is v = j/ —. Nu is u = — als P de kracht,

U ha

I de lengte, u de uitrekking en d de doorsnede is, dus wordt:

, Pl v =

1 udD

en dus moet

cqs~ * c CS-1 = V ,

ccc y

een identiteit zijn, hetgeen juist is.

De wet van Newton geeft voor de aantrekking van twee massa s

m en m', op een afstand r, k = f——, waarin f een constante is.

V

V2 ....

Aangezien nu cgs~* = een valsche vergelijking is, volgt hieruit:

de waarde van f verandert met het ste'sel van eenheden dat wij gebruiken. Wij hesluiten er tevens uit:

/'(willek, stelsel) = c'g~ 's-1 X f (C. G. S.-stelsel).

7. Magnetisme.

De eenheid van magnetisme is die hoeveelheid, die op een gelijke hoeveelheid, geplaatst op de eenheid van afstand, de eenheid van kracht uitoefent. Is nu de afstand 1 cM , de kracht 1 dyne, zoo hebben we de C. G. S.-eenheid van magnetisme. Zijn /x C. G. S -eenheden de eenheid van magnetisme in het door ons beschouwde

U•} m ...

stelsel, dan moet cgs~ ! = zijn en dus is de dimensie:

/u, — c'g's~1 (7)

8. Magnetisch moment.

Deze grootheid wordt bepaald door de hoeveelheid magnetisme in de wiskundige polen der magneet en den afstand dezer polen. De dimensie is:

M = cV's~1 (8)

cqs~ * c

e*' 1 = V ,

ccc y

een identiteit zijn, hetgeen juist is.

De wet van Newton geeft voor de aantrekking van twee massa s

m en m', op een afstand r, k = f \ , waarin f een constante is.

1'

V2 . i . •

Aangezien nu cgs~t = een valsche vergelijking is, volgt hieruit:

de waarde van f verandert met het ste'sel van eenheden dat wij gebruiken. Wij besluiten er tevens uit:

/'(willek, stelsel) = c'g~ 's-1 X f (G. G. S.-stelsel).

7. Magnetisme.

De eenheid van magnetisme is die hoeveelheid, die op een gelijke hoeveelheid, geplaatst op de eenheid van afstand, de eenheid van kracht uitoefent.. Is nu de afstand 1 cM , de kracht 1 dyne, zoo hebben we de C. G. S.-eenheid van magnetisme. Zijn /x G. G. S -eenheden de eenheid van magnetisme in het door ons beschouwde

U} ...

stelsel, dan moet cgs~ ! = zijn en dus is de dimensie:

/u, — c'g's~ 1 (7)

8. Magnetisch moment.

Deze grootheid wordt bepaald door de hoeveelheid magnetisme in de wiskundige polen der magneet en den afstand dezer polen. De dimensie is:

.. • ■ - i

M = c'g 's