is toegevoegd aan je favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenheid gekozen I0> C. C. S-«nl.eij „„der den M,m ïan , 0im D.(.»h„d valt slro»,..s,ork,e is m „„„men ,|at

~\Ohn c" in 'talgemeen /= *

ui^drfkMn'!,"' "WS/öW d6r St0f oc"°cmd, wordt

gedrukt .n meto-ohms-centmelen. Omdat li in Ol.ras / in cM

* ),». ' WOrfCn aan?egeVen en de «etallcn alsdan zeer klein ziin

timetei^Lómn,0 "lilll0enste gedee,te va» ecn Ohm-cen-

en ?r;, i :r T' ,s afhanke,iik van dc <*<»-

« ongeveer A t J™ 77 J' V°n'' ^ enkelvoudi«e stoffen,

van ÏZl Sn/ "" (,0°r k,ei"e

22. Electriciteit.

Deze wordtbepaaUI door stroomsterkte cn tijd. De eenheid in et t. b.-stelsel » dus de hoeveelheid die in 1 sec door een draad gaat, als daarin de eenheid van stroomsterkte is. Hieruit

Q = c'<g> ^2)

De hoeveelheid, in de praktijk als eenheid genomen staat in verband met de stroomsterkte van 1 Ampère en draagt 'den' naam 1 Coulomb. Deze is 3X10» E S. eenh.

23. Capaciteit.

Uit de formule Q=CV volgt als dimensie:

C=c-,«!

Deze eenheid is, zeer groot want zij is niet minder dan (3 V 10'°i2 de" capaciteit r" ^ lj°' Ce" straal Va" 9 X 10" cM. heeft Als praktische eenheid heeft men die, waarbij 1 Coulomb electri-