is toegevoegd aan je favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

citeit 1 Volt potentiaal geeft. De naam is \ Farad. Ook deze

eenheid is zeer groot, zoodit 10-6 Farad of 1 Microfarad de gebruikelijke eenheid is. Een bol met een straal van 9 Kilometer heeft de capaciteit van 1 Microfarad.

24. Zelf-imluctie.

Deze grootheid kan op verschillende wijzen gedefinieerd worden. Zoo fungeert L ~ als een E. M. K. en £ Lï1 als een arbeidsvermogen, waarin i de stroomsterkte is. Hieruit volgt als dimensie:

L = c (24)

De praktische eenheid is 109 C. G. S. en heeft den naam van 1 Henry

Om de benaming der praktische eenheden te memoriseeren, geven wij hier het volgende:

i Volt, de eenheid van potentiaal,

Van spanning en E. M. K. al te maal,

Geeft bij een weerstand, gelijk aan 1 Olim,

In den draad, waar z' in zetelt, 1 Ampère stroom.

\ Coulomb, de eenheid van electriciteit,

Gaat dan door de doorsnee in d' eenheid van tijd;

Of, zoo daardoor een geleider 1 Volt spanning bad,

Dan is diens capaciteit 1 Farad.

De eenheid van arbeid, die past bij deez' maat Is 't geen men onder 1 Joule verstaat;

»1 Joul* per secunde" of ook wel \ Walt,

Is 't geen men als 1 Yolt-Ampèr' samenvat.

Door zelf-inductie zal, als Ampères ontstaan,

Het aantal Volts aan 't verminderen gaan;

1 Henry heet men de coëfficiënt,

Als »1 Ampèr' per secunde" 1 Volt wegzendt.