is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ruiten Je poreuze pot, tot ongeveer f der hoogte van den ebonieten bak is de ruimte opgevuld met papierpap f, waarop een flanellen lap g is aangebracht. Hierop rust de zinken ring h, niet het verticale verlengstuk, waarop de klemschroef, die de negatieve pool van liet element vormt. De ruimte om h heen is opgevuld met houtzaagsel i, dat gedrenkt is met verdund U1SOi (1 op 10). Uit deze beschrijving volgt dat het element een gewijzigd daniell-element is.

Bij het Fransche leger is de »pile des parcs" in gebruik. Het is een element bestaande uit zink gedompeld in een oplossing van 3 gram clilorochromaat en 10 gram kaliumsulfaat in 120 gram water. De positieve pool wordt door kool gevormd. Zink en kool zijn bevestigd aan een stuk eboniet, zoodanig dat elke beker met vloeistof aanleiding geelt tot he' verkrijgen van -1 in spanning gegroepeerde elementen. Ook zijn de droge elementen van Trouvé in gebruik, zijnde gewijzigde daniell-cellen.

In Spanje wordt bij de telegrafie een door Siemens gewijzigd element Marié-Davy gebruikt.

De elementen van Leclanché, waarbij een vaste stof als depolarisator is, hebben het gebrek dat de depolarisatie onvoldoende genoemd moet worden. Een gevolg hiervan is dat die elementen ongeschikt zijn voor continué, doch zeer geschikt voor intermitteerende stroomen. Zij hebben daarentegen het belangrijke voordeel dat er van geene inwerking sprake is, als de stroom niet doorgaat en dat zij dikwijls maanden lang kunnen gebruikt worden zonder nagezien te moeten worden. Bij de telegrafie met ruststroom (zie later) zijn zij om bovengenoemde reden vervangen door de Siemkns'scIic pap-elementen.