is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan gemakkelijk meerdere stations tussclien A en C opnemen. Indien in een der drie stations de sleutel wordt neergedrukt, geeft de batterij van dat station stroom en deze gaat alsdan door de electromagneten van al de andere stations, doch niet door dien van het station zelve, liet bericht wordt dus in al de overige stations opgenomen.

Ten einde zeker te zijn dat ieder aankomend bericht wordt opgenomen, ook dan als niemand in het station aanwezig is, is in den schrijftoestel een zoogenoemde zelf-arrèteering aangebracht. Deze is in fig. 31 getcekend. Op een knie van den hefboom a a rust een hefboom a', draaibaar om de as b'. Door eigen gewicht staat hij in den stand der figuur, terwijl k' dient om dien stand te regelen. De met de as m' draaibare staaf c' kan dan door de veer cl' niet weggetrokken worden. Wordt a a door de werking van den electromagneet in beweging gebracht, zoo komt c' vrij en d' trekt haar naar rechts, waardoor ook de as tn' een kleine hoekbeweging verkrijgt. Een inkeeping in die as stelt nu het metaalstuk o' in staat om met de as p', waaraan het vast verbonden is, te draaien en daardoor kan de opgewonden veer het raderwerk van den schrijftoestel in beweging brengen. Een uitstekend stiftje r' gaat daarbij langs het gebogen gedeelte van c' en voert deze staaf weder in den stand der figuur terug. Is <i a rustig, dan wordt c' opnieuw tegengehouden en het werktuig gearrêteerd als de pal o' wederom tegen m' komt. Is a a in beweging, zoo trekt d' de staaf c' weder naar rechts en de beweging van het raderwerk en dus ook van de papierstrook blijft aanhouden. Behalve deze arrêteering is nog een andere aanwezig, waarbij elke beweging van het raderwerk is uitgesloten. Zij wordt gebruikt als de toestel buiten dienst is.

In fig. 34 geven wij nog een overzicht van de verbindingen in een stationwagen. De getrokken lijnen vormen de aan te brengen, de gestippelde de steeds aanwezige verbindingen.

li ij de voorposten- telegra fie worden lichtere toestellen gebruikt en om twee redenen een andere wijze van verbinding ingevoerd. Men seint dan meestal met Ameiïkaanschen ruslslroom. In dit geval is er altijd stroom op de lijn en wijken dus de galvanometers uit. Een storing kan dan terstond opgemerkt worden. Bovendien is het nu niet noodig om aan de voorposten een batterij mede te geven, zoodat het vervoer van de vrij zware elementen vervalt. In het station dat met de voorposten verbonden is, wordt een batterij gebruikt en wel van SiEMENS'sche pap-elementen. De elementen van Leclanchk toch zijn niet geschikt voor continue stroomen.

J 4