is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verbindingen, bij Amcriknanschen ruststroom aanwezig, zijn aangegeven in figuur 35. Zooals daaruit blijkt staan de sleutels op het werk-contact. Daarom zijn zij anders ingericht. Doven den gewonen sleutel, lig- 36, bevindt zich een hefboom aa, die door een excentrische schijf d, verbonden aan een as e, links kan worden neergedrukt. Geschiedt dit neerdrukken niet, zoo trekt de veer b het rechtergedeelte naar beneden en daarmede den hefboom des sleutels, waardoor het gevraagde contact verkregen is.

In verband met deze verandering is ook het schrijftoestel der voorposten-telegrafie, vooral wat de zelf-arrèteering betreft, anders dan dat voor de telegrafie te velde. De inrichting is namelijk zoo getroffen, dat zoowel met arbeidsstroom als met Amerikaanschen ruststroom geseind kan worden. De contact-veranderingen, die moeten plaats grijpen als van de eene methode op de andere wordt overgegaan , geschieden door het verplaatsen van een enkel handel f, fig 30. Wijst de knop van het handel op A zoo is arbeidsstroom, wijst zij op H zoo is ruststroom in gebruik.

Op een cilinder van niet-geleidende stof, fign. 30, 37 en 38, doch met metalen as, zijn drie koperblokjes m', »' en o' aangebracht, terwijl drie veeren a, /3 en y tegen den cilinder-omtrek drukken. De blokjes m' en o' zijn met de geleidende as in contact, doordat de schroeven, waarmede zij op den cilinder bevestigd zijn, tot de as doorloopen. Staat het handel /' op A , zoo maakt m' de verbinding tusschen ac en de as, terwijl /? en y onderling verbonden zijn door u'. De verbindingen zijn dan die voor arbeidsstroom, zooals uit de figuur 37 is op te maken. Bij verplaatsing van het handel op li komt m' vrij, even als n', doch nu verbindt o' de veer P met de as. De verbindingen voor ruststroom zijn nu aanwezig, fig. 38.

De zelf-arrèteering van het voorpostcn-seintoestel is, zooals gezegd, zoowel voor arbeids- als voor ruststroom ingericht. Het evenbedoelde handel regelt meteen de verplaatsingen noodig voor het veranderen der arrêteering.

b. Telegrafie in de verdedigingsstellingen.

Als zoodanig heeft men:

1°. De Nieuwe Ilollandsche Waterlinie.

2°. i) Stelling van Amsterdam.

3°. » » » den Helder.

4°. » i) » de monden der Maas en van het Haringvliet.

5°. » » » 't Hollandsch diep en het Volkerak.