is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 7. BEWEGING VAN EEN STROOMGELEIDER IN EEN MAGNETISCH VELD.

De formule van Lapi.ace

m. i. ds. sin x A==

geeft do grootte der kracht op een magneetpool in aan door de aanwezigheid van het stroom-elemcnt ds, waardoor een stroom van i C. G. S.-eenheden gaat. Het is wel duidelijk dat op dat element een evengroote kracht A werkt, die een tegengestelde richting heeft. Nu

stelt de veldsterkte van het magnetisch veld voor (dat door m ri

wordt opgewekt) ter plaatse van het stroomgeleider-element. Daarom is de kracht die op ds werkt aan te geven door:

A* = F. i ds. tin %,

waarhij « de hoek tusschen de krachtlijnen en de richting van i. l'luatst men een persoon zoodanig dat hij ziet in de richting F, waarin de krachtlijnen gaan, en gaat de stroom in ds daarbij naar rechts /.oo is de richting van A' overeenkomende met die naar boven. Is de richting van i loodrecht op die der krachtlijnen, dus is <x = 00° zoo brengt een positieve draaiing van 90° om A'de krachtlijn-richting samen met die van den stroom dus met die van E. M. K., fig. 3'J. Indien het stroomgeleider-element bewogen wordt zal de kracht li arbeid verrichten, en deze arbeid een verandering van den potentiaal der electrische stof ten gevolge hebben.

Bewegen wij het element tegen de richting der kracht li in en wordt in den tijd dl een weg dl afgelegd, zoo is de arbeid door A'