is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat de temperatuur zal stijgen tot:

0 0247

-O^SxV-™"4000"-

De ontsteking der mijnen is dus in -,iV' verzekerd.

Men had de mijnen ook naast elkander kunnen plaatsen en de stroom der batterij wordt alsdan gesplitst in 4 deelen. Men moet dan evenwel zorgen dat de weerstanden der 4 takken onderling gelijk zijn, aangezien anders de tak met den grootsten weerstand den zwaksten stroom verkrijgt. De schakeling der batterij wordt daardoor anders.

Aangezien de weerstand van de draden met de temperatuur toeneemt, zal vorenstaande berekening niet geheel juist zijn, doch een te groote waarde geven.

Men kan de gesteldheid van het draadje eener gloeiingspatroon door een weerstandsmeting onderzoeken, doch moet zorgen daarbij zeer zwakke stroomen te gebruiken. De waarde van den gevonden weerstand, geeft in verband met de bekende lengte en dikte van het draadje aan of dit in goeden staat is of niet.