is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ erder is de bijdrage per leerling en per jaar aan deze school bij een inkomen van:

a boven ƒ 3.500.— tot en met ƒ 4.200.— . . ƒ 70.

*> , , 4.200.— „ „ „ , 5.100.— . . „ 80—

c - » 5.100.— „ „ „ „ 5.600.— . . „ 90—

d n „ 5.600.— „ . , , 6.200.— . . „ 100—

, „ 6.200.— „ „ „ , 7.500.— . . „ 120.—

/ . * 7.500.— >1 n n n 8.300.— . . „ 140—

g » » 8.300.- . , . . 9.100.— . . „ 160.—

a » . 9.100.— . . „ , 10.000.— . . „ 180.—

i n „ 10.000.— „ . „ , 11.000.— . . „ 200.—

J , „ 11.000.— n n if » 13.000.- . . „ 225.—

k " - 13.000.— 250.—

Art. 7.

Aan de Hoogere Burgerscholen met vijf-jarigen cursus voor jongens is het minimum-schoolgeld van ƒ60.— per leerling en per jaar verschuldigd, wanneer het inkomen, naar hetwelk het schoolgeld wordt berekend, niet hooger is dan ƒ3500.

\ erder is het schoolgeld per leerling en per jaar aan deze scholen bij een inkomen van:

a boven ƒ 3.500.— tot en met ƒ 4.200.— . . ƒ 70.

b n „ 4.200.- , „ . „ 5.100.— . . „ 80.—

^ » „ 5.100.— „ „ , „ 5.600.— . . „ 90.—

d „ „ 5.600.— , , , „ 6.200.— . . „ 100.—

c » » 6.200.— „ „ „ „ 7.500.— . . „ 120.—

ƒ „ „ 7.500— n n ji n 8.300.— . . „ 140.—

g « „ 8.300— „ , , . 9.100— . . „ 160—

h , „ 9.100— „ , , , 10.000.— . . „ 180—

t « „ 10.000— 200.

Art. 8.

Aan de lc, 2e en 4® Hoogere Burgerschool met drie-jarigen cursus is het minimum-schoolgeld van ƒ 30 per leerling en per jaar verschuldigd, wanneer het inkomen, naar hetwelk het schoolgeld wordt berekend, niet hooger is dan ƒ 2400.

Verder is het schoolgeld per leerling en per jaar aan deze scholen bij een inkomen van :