is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot slot volge hier een statistisch overzichtje van een en ander op deze instellingen betrekking hebbende:

Aantal Aantal

r Gemeentel. ... Aantal couran- Aantal

Gemeenten. Inkomsten. g^. Uitgaven. bezoe- ten en boe-

boeken. kers. peno- ken.

dieken.

St. Annaland f 73,96 Lokaal ± ƒ 73,96 — 2750 j — —

(biblioth.) + ƒ 25,—

Alkmaar / 400,— ') ƒ150,— / 600,— ') Nog 1ste 34 2500

Nov. 1908 voor 1909 niet uit- kwt.

geopend leenen 2301

Dordrecht | ƒ4131,366 ƒ600,- ƒ4131,366 2) 43276 ; 91250 188 10450 1908 + gebruik

van lokalen

's-Gravenhage ƒ1537,58' Lokalen ƒ1537,58" ') Nog 41042 275 4300 1908 met vuur niet uit-{

en licht leenen

Groningen ƒ 5547,20 ƒ500,— ƒ5618,76 ') 12250 82400 138 4000 1907—1908

Leeuwarden ƒ 2244,90 / 500,— ƒ2331,84 17502 50000 156 4325

1907—1908 voor 1908-09

Leiden •) — — —

Rotterdam ') f 9690,— — ƒ 9690,— 38525 — 94 —

utrecht ƒ 6199,96 ƒ1000,— ƒ 3191,02 — 67301 ±150 — erfpracht

Zutfen ƒ1861,10 Lokalen. ƒ1858,65 Nog 1ste 142 1556 1907—1908 ƒ 500 voor niet uit- kwt.

installatie geleend 1909

, 4989

') Geraamd. s) Saldo te kort 1 Jan. 1909 ƒ 1840,60. ') Batig saldo 1 Jan. 1909 f 325,93*J Nadeelig saldo ƒ 950,—• 'j De sinds eenige jaren bestaand hebbende volksleeszaal is opgeheven, terwijl een nieuwe openbare Leeszaal wordt voorbereid. c) Verslag over 1908 nog niet verschenen.