is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Anorganische Scheikunde.

A. Metalloïden.

Zuurstof of oxygenium.

Dit element maakt meer dan 50 °'o van de aardkorst uit: daarenboven is ongeveer J/j deel van de atmosfeer zuurstof en ruim 88 "/„ van al het water.

Het werd door Priektlky ontdekt den le" Aug. 1774.

Wij kunnen liet bereiden :

le. Door verhitting van kwikoxydetot400J in een retort of buis van moeilijk smeltbaar

glas, waaraan een afvoerbuis verbonden is, om de zuurstof boven water op te vangen in een glazen cylinder, die, gevuld met water, omgekeerd staat in een met water gevulden g<strog of pncn mat lachen bak (tig. 2). Het roode kwikoxyde wordt eerst donkergekleurd en daarna ontleed in kwik en zuurstof volgens de vergelijking: HgO = Hg + O.

2e. Door met behulp van dezelfde toestellen kaliumchloraat te verhitten, waarbij dit ontleedt volgens de vergelijking:

KCIO, = KC1 + 3 O,

in kaliumchloride en zuurstof.

3e. Door ontleding van water door een electrischen stroom, waardoor de zuurstof aan de positieve pool vrijkomt.

De tweede methode werkt liet gemakkelijkst, vooral wanneer liet KCIO., vermengd wordt met wat bruinsteen MnO.,.

De zuurstof onderhoudt krachtig de verbranding. We kunnen houtskool er zeer krachtig in doen verbranden. Zwavel verbrandt in zuurstof met een zeer schoon blauw licht en phosphorus niet een verblindenden glans.