is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ozon.

Onze landgenoot van Marim ontdekte in 1785, dat zuurstof door electrische vonken een eigenaardigen reuk verkrijgt en dan kwik doet roesten, maar Schönbein gaf' eerst in 1840 een verklaring er van en noemde het veranderde zuurstofgas ozon.

Door donkere electrische ontladingen kan men zuurstof in ozon omzetten. Daarbij gaan 3 volumen zuurstof over in 2 volumen ozon. of 3 mol. zuurstof geven '2 mol. ozon:

O O O O

-j- 0=0 4- = 0+0 O 0 0 O

Ozon doet zilver roesten: Ag., + 0:. = Ag.O ~ O», en maakt jodium vrij uit joodkalium:

2 KJ + O, K> O + 2 .1 — O.,. zoodat joodkalium met stijfselwater, door 't vrij wordende jodium, blauw wordt, wanneer men er ozon door leidt.

Ozon moet om zijn sterk oxydeerend verinogen het liefst in geheel glazen toestellen bereid worden.

Ozon is gemakkelijker tot een vloeistof te verdichten dan gewone zuurstof.

Zuurstof komt dus in 2 verschillende toestanden voor, n.1. als gewone zuurstof Oo en als ozon <>,. Men noemt dit de beide allotropiiï'n of allotropisclie toestanden dei* zuurstof.

De waterstof' of hydrogenium.

In de 10e eeuw werd door Paracelsus waargenomen, dat er bij de inwerking van verdunde zuren op sommige metalen een brandbaar gas ontstond, maar eerst in 17<»<> onderzocht Cavkndisu nauwkeuriger de eigenschappen van dit gas.

Waterstof is een kleurloos en reukeloos gas, dat de verbranding niet onderhoudt, maar zelf brandbaar is. Waterstof is het moeilijkst van alle gassen tot een vloeistof te verdichten. De waterstof is 14.4 maal lichter dan lucht. Plaatst men dus een niet te klein bekerglas omgekeerd op de eene schaal der balans, en brengt men deze in evenwicht, dan zal dit evenwicht verbroken zijn, zoodra men de lucht in het bekerglas door waterstof vervangen heeft. (Waarom gebeurt dit ook niet, wanneer het bekerglas gewoon geplaatst is ?)

De eigenschap der gassen om door poreuze wanden heen te gaan noemt inen diffusie; waterstof diffundeert het snelst van alle gassen, omdat liet 't lichtste is. Men kan dat aantoonen door de in tig. 3