is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Animoniumnitraat ontstaat door salpeterzuur met ammonia te neutraliseeren.

Ammoniumnitriet kan evenzoo ontstaan uit ammonia en salpeterig zuur. Dit zout wordt gebruikt om zuivere stikstof te bereiden. Daar dit zout echter onbestendig is. neemt men een oplossing van

NaNO., en NH,CI. Dit wordt NaNOj + NH,C1 = NaCl + NH4XO,.

Mij verhitting wordt ammoniumnitriet aldus ontleed:

NH.NO, = 2 N + 2 H.,0;

zoodat ten slotte een oplossing van NaCl overblijft.

Koolstof of carboiiium.

Koolstof komt vrij in de natuur voor als diamant en als graphiet (potlood). Met zuurstof verbonden komt het voor in den dampkring als koolstofdioxi de (kool/.uuranhydride). De koolzure zouten of carbonaten vormen vaak geheele bergen bijv. CaCO.. als marmer, krijt, kalksteen enz. Koolstof is verder liet belangrijkste en meest kenmerkende bestanddeel der plantaardige en dierlijke stoffen. De planten nemen CU., uit de lucht op en geven daarvan de zuurstof weer af (reductie), terwijl de dieren zuurstof uit de lucht opnemen en kooldioxyde uitademen (oxydatie).

Wordt een organische stof bij afsluiting der lucht verhit (droog gedistilleerd), dan blijft de koolstof achter in den vorm van poreuse kool b.v. houtskool.

Het element koolstof doet zich dus voor in drie zeer verschillende vormen, welke in hunne physische eigenschappen zeer verschillen, terwijl de eigenschappen hunner verbindingen met andere elementen (als zuurstof) volkomen overeenstemmen. Alle .'{ geven bijv. bij verbranding kooldioxyde en wel 12 Gr. diamant of graphiet of houtskool geven 44 (ir. CO.,. Men noemt dit verschijnsel ullotropic en zegt, dat koolstof in drie allotropische toestanden voorkomt.

Diamant is gekristalliseerd in 't regelmatige stelsel. Moissan maakte in 1893 kunstmatig diamanten. Hij lost suikerkool op in gesmolten ijzer: bij afkoeling maler hoogen druk kristalliseert de kool uit als diamantjes, zombr dien hoogen druk als graphiet. Om dien hoogen druk te verkrijgen wordt het gesmolten ijzer in gesmolten lood gedompeld: daardoor wordt eerst de buitenste laag van het ijzer vast, terwijl de binnenlagen dan, bij het vast worden zich willende uitzetten, onder hoogen druk komen. Het ijzer wordt daarna in zout-i zuur opgelost en het graphiet door KC1<>:. en HNO.. geoxydeerd, waardoor het diamant niet wordt aangetast.

<iraphiet is gekristalliseerd in het hexagonale stelsel. Lichamen,