is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men houdt dan Mg(OH), over en het zoutzuur verdampt. Wil men kristallen van MgCl., bekomen, dan moet men bij de oplossing voegen een aequivalente hoeveelheid ammoniumchloride. Hij liet verdampen kristalliseert dan het dubbelzout uit. Gaat men dit in drogen toestand verhitten, dan verdampt het salmiak NH,C1, en MgCl., blijft terug als een hygroseopische zoutmassa.

Magnesiumsulfaat kristalliseert met 7 moleculen kristalwater, MgSO, + 7 H.,0, en is onder den naam van Engdsch of bitterzout in de geneeskunde bekend. Één der moleculen kristalwater is te vervangen door de sulfaten van kalium, natrium of ammonium:

MgSO, + (XII,)_, S04 + 6 H.,0.

Overeenkomstige kristallen vormen ook de sulfaten van zink, mangaan (mangano-), ijzer (ferro-), nikkel en kobalt:

FeS04 \

ZnSO, / K.,SO,

MnSO, / + Na,SO, + 0 H,0.

NiS04 \ (NH4),S01

CoS04 /

Zink of zincuni.

Van dit metaal, dat veel met 't magnesium overeenkomt, vindt men in de natuur 't sulfide, ZnS, zinkblende, het carbonaat, ZnCO;, galmei of kalamijnsteen, dat veelal met het silicaat vermengd is, en het oxyde, rood zinkerts, ZnO.

De sulfiden en de carbonaten worden door roosting in 't oxyde omgezet, dat door verhitting met kool tot zink gereduceerd wordt. Daar zink bij ongeveer 1)00 ° distilleert, zal de heete damp zich eerst in den kouden ontvanger afzetten in vasten vorm. Dit lijne poeder heet zinkstof en is een krachtig reductiemiddel.

Zink heeft een blauwachtig witte kleur. Dampen van het gesmolten zink verbranden met een helder lichtende vlam tot zinkoxyde.

Door droge en door vochtige lucht wordt zink bijna niet aangetast, vandaar dat men vele ijzeren voorwerpen met een laagje zink bedekt (gegalvaniseerd ijzer).

In verdunde zuren verplaatst zink gemakkelijk de waterstof; volkomen zuiver zink wordt door zuiver verdund zwavelzuur bijna niet aangetast; toevoeging van eenige druppels eener oplossing van platinachloride of kopersulfaat bevordert dan de inwerking.

Zinkoxyde, ZnO, komt in de natuur voor en ontstaat ook door verbranding van zink. Voegt men bij de oplossing van een zink-