is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel in het niet verzinken, behoeft geen betoog; zij kunnen vernietigd worden.

Tot goed begrip van deze genealogie hebben wij het nuodig geacht enkele zaken, onder het hootd ,,A/gemeene gegevens" (blz. 18) aan de eigenlijke genealogie te doen vooraf gaan.

Aan het slot zijn een naamregister en een aantal afschriften van belangrijke acten, etc. als Bijlagen toevoegt; voorts gaan nog vooraf een overzicht der gebezigde bronnen en een afstammings-tabel.

De oudste stamvader van het geheele geslacht is Johan van R e s a 111, die geboren werd omstreeks 1355, en wiens zoon rentmeester der Stad Tie! was.

Zijn afstammelingen noemden zich gedurende 4 generaties bij patroniemen (vadersnamen), totdat bij de twee takken, waarin het geslacht zich omstreeks 1450 gesplitst had, de naam Wijnants op de volgende wijze als familienaam ontstond. Hiervoor geven wij eerst het onderstaande overzichtsstaatje :

'■ Johan van Resant.

I

"• Wijnant Johanszn. (bl. 38).

I

Paulus Wijnantszn. (blz. 40).

IV. Wijnant Pauluszn. Johan Pauluszn.

(b|z- 44). (blz. ).

V. Paulus Wijnants Wijnant Janszn. geb. ± 1473 (blz. 46). (blz )

J I

VI. familie Wijnants 5 gehuwde zonen Wij nants R. K. te 's Hertogenbosch geb. tusschen 1506-1520

v"- familie Wijnants

Herv. te Tiel, later ook te 's Bosch.