is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(f 1597), ongehuwd overleden dochter van Hendrik Vogel (f 1557), schepen en gemeensman te Tiel, en van Hillegond de Man (f 1572).

Bij haar testament voor schepenen van Zandwijk, d.d. 13 November 1597, bepaalde zij: ,,/n den yrsten maeck „Mett Vogels tot reparitioen der Godtzcamere bynnen „Tiell, die zij oer levenlanck onderholden heeft, soe aen ,,dack, brandt, linnen, laken ende anders voer diegenige „die daerinne wonen sullen, soevenhondert gulden uten „haer huys, daer sy inne woent ende ut alles in den geerechte van Tiell ende Zandwijck per expandabitur, waer„van d'erste rent verschenen en betaelt sall worden een „jaei nae haren sterffdagh.

,,Noch sullen haer erffgenamen drie en dartigh Arm„mynschen deden met wambis, bocxen, hoezen ende clom„pen eens nae haren sterffdagh van de opkomst (opbrengst) „van Monicken-hoffstadt".

Deze Godskamers (12 huisjes) lagen in de Toihuisstraat te Tiel.

Bijna tweehonderd jaar lang waren leden van den tak Wijnants van Resant, welke stamde uit Anna Vogel, zuster van M e c h t e I d bovengenoemd, administrateurs of regeerders dezer Godskamers.

De laatste van den hierbedoelden tak vermaakte bij testament d.d. 4 Februari 1780 de Godskamers aan de Diaconie der Herv. Gemeente te Tiel, die ze thans nog bezit. (Zie verder hierover het medegedeelde bij M e c h t e I d Cornelia Wijnants van Resant Johansdr.)

§ 9. Het oudste trouwboek te 's Hertogenbosch is dat van de St. Catharinakerk aldaar, het begint reeds met 1570.

Het oudste doopboek aldaar is dat van de St. Janskerk, dat reeds met 1565 begint.

De Herv. trouw- en doopboeken beginnen met 1629.

Op den 14 September 1629 ging 's Hertogenbosch over aan Prins Fr e der ik Hendrik.