is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adriaan Wijnants,

zoon van en van

(Van blz. 58).

Geboren omstreeks 1555.

Overleden Huwt

Blijkens het trouwboek der St. Catharinakerk, dl. 1579-1597 huwen te 's-Hertogenbosch 17 December 1 585:

Arien Wijnandtsz. en Metghe Enoytz (of Ewoytz). Blijkens het trouwboek der St. Peterskerk, dl. 1575-1600 huwen te 's-Hertogenbosch 29 Juli (jaar niet aangegeven, doch tusschen 1589-93):

Adrianus Wijnandi en Catarina Petri, (getuigen waren D. Nicolaes deRaet en Cornelius Ie Hardy, custos).

Of nu met deze twee Adriaan's dezelfde persoon wordt bedoeld, is mij niet gebleken.

In ieder geval had Adriaan Wijnants een zoon:

Paulus Adriaanszn. Wijnants, die volgt op blz. 86.

Misschien is ook een zoon van hem :

Adriaan Wijnants van Resant, die volgt op blz. 83.

Adriaan Wijnants komt herhaaldelijk als doopgetuige op, o.a. 2 Maart 1588, 14 April 1 590, 24 Nov. 1 598, 28 Maart 1601, 9 Aug. 1605 en 22 Oct. 1606. (Zie de Bossche doopboeken).

In schepenacten van 's-Hertogenbosch van 1602, heet Adriaan Wijnants, brouwer.

Wellicht is ook een zoon van hem Paulus Wijnants, die gedoopt werd in de St. Catharinakerk op 16 April 1591, zonder dat de namen der ouders vermeld zijn, wel