is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wapens: n.l. de vos en de drie palen; en 3 molenijzers ■). Deze zerk is thans verdwenen, zoowel uit de abdijkerk als uit de dorpskerk van Tongerloo, waarheen de steen waarschijnlijk is overgebracht geworden.

Of uit dit tweede huwelijk kinderen sproten weet ik niet8).

') Blijkens aanteekeningen van wijlen Tongerloo's archivaris A. H e ij I e n, die op het einde der XV11Ie eeuw de opschriften aangeteekend heeft van de grafsteenen, welke in de toenmalige abdijkerk lagen en daar tot 1788 gelegen hebben.

') Blijkens het Necrogolium van Tongerloo, overleed 3 Aug. 1081 een Paulus Wijnants, geb. te Tongerloo 20 Februari 1627; prof. 1650; vicarius te Duffel (1658), pastoor te Moergestel (1667-69) en te Wijnegem (1673).

Misschien is deze een kind uit het tweede huwelijk van H i ë r on y m u s, den bovenbedoelden secretaris der abdij.