is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiëronymus Wijnants,

zoon van Marten Wijnants en van Dingena van Casteren. (van blz. 66).

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 4 Mei 1594. ') Overleden

Huwt omstreeks 1625.

Agnes , dochter van

Geboren Overleden Uit dit huwelijk :

1. Marten (Martinus) Wijnants. "

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 13 Mei 16.?85). Overleden

2. Jaccbus Wijnants.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 4 Februari 1632 ') Overleden

') Doopboek St. Peter, dl. 1575-1600: „Jeronimus filius M a r„t i n i W ij n a e n t s (sic) et Dimne; susc. G ij s b e r t K u ij s„t e n, A e I k e J a n s s."

'I Doopboek St. Jan, dl. 1626-1630 : „Martinus filius H i ë r o„nimus Martini Wijnants et Agnes; susc. Joan Janss „Houbraken et Anna van Casteren per C o r n e I i a „Martini W ij n a n t s".

') Doopboek St. Jan. dl. 1632-1638 : „Jacobus filius H i ë r o„nymus Martini Winants et Agnes; susc Henricus „Danckerts per Winandi Hiëronymi Winants et

Barbara Pauli Winants".