is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Anna Catharina Wijnants van Resant.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 9 April 1663. !) Overleden

8. Abraham Wijnants van Resant.

Gedoopt te 's-Hertogenbo>ch 17 Februari 1665. *) Overleden

Hij was volgens familie-aanteekeningen: „in de West Indien in de Honduras, aldaar genaamd de La Ro sa."

Denkelijk was hij dus priester.

9. Elisabeth Francisca Wijnants van Resant.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 18 October 1666. 3) Overleden

10. Anna Francisca Wijnants van Resant.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 17 December 1667. 4) Overleden

11. Barbara Wijnants van Resant.

Gedoopt te 's-Hertog>?nbosch 27 Februari 1669. ') Overleden

') Doopboek St. Jan, dl. 1659-1668: „AnnaCatharina, „par .Mattheus Wijnants van Resanet Lutgardis „van S t r ij p, conj.; susc. Henricus Gisberti Smits per „Jacobum van Strijp et Catharina vanderPlancke „vidua Theodori van Er p."

') idem: „Abrahammus, par: Mattheus Wijnants „van Resan et Lutgardis van Strijp conj.; susc. R. D. „Arnoldus Cu ij sten per Jacobum van Strijp et „Gerardina van Gerwen uxor Joannis Riquens per „Lucretiam sororem suam.".

-1) idem: „Elisabeth Francisca, par: Mattheus van „Resan et Luitgard van Strijp, conj.; susc. Henric „van Susteren et Cornelia Doncker s."

4) i d e m : „Anna Francisca, par: Mattheus van Ro„zan et Lutgardis van Strijp, conj.; susc. Adrianus „van Rozan et Lucretia van der Linde n."

'j i d e m, dl. 1668-1674: „B a r b a r a, par. M a 11 h e u s W ij„nants van Resan et Lutgardis van Strijp, conj.; „susc. G e o r g i u s Sebastiani et Lutgardis de Lawind."