is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P a u w e I s s' vader" en van „Jan Pauwelss en sijn swager". Uit geen der acten blijkt evenwel zijn verwantschap met het hier te behandelen geslacht en daar er in en bij Tiel natuurlijk verschillende personen met den naam Jan Pauluss in dien tijd gewoond kunnen hebben, blijft het onzeker of hij een zoon is van bovengenoemden Paulus Jan sz., van wien op verschillende wijzen wèl bewezen kan worden, dat hij tot het geslacht behoorde.