is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J o h a Pi W ij n a n t s E v e r t sz. werd als oudste zoon ') en erve zijns vaders 29 April 1551 beleend met het leengoed te Avesaet.

Hij trekt einde 1560 over Venetië naar Jerusalem,') vermoedelijk is hij van die reis niet teruggekeerd, daar hij van 1561-1564 niet meet in acten van Tiel en Zandwijk voorkomt.

2. Evert Wijnants

± 1535—1575. (Zie blz. 130).

3. Hendrik Wijnants.

Geboren + 1538.

Overleden tusschen 1566—1576.

Ongehuwd.

Hij kwam na het overlijden van zijn vader onder voogdij van zijn oom Willem Wijnants. In verschillende acten komt hij voor met zijn broeders Jan en Evert, later met zijn broeder Evert alleen.

4. Mechteld Wijnants.

Geboren

Overleden tusschen 1557—1565.

Huwt

N. N. *)

5. Dochter. 4)

') Dat hij oudste zoon was, blijkt uit de leenopvolging en uit laatstgenoemde acte van 22 Maart 1554; ook zijn overlijden is na te gaan uit de leenopvolging. Zie ook Bijlage D hierachter.

') Hierop hebben betrekking de schepensignaten van Tiel van 10 Oct. 1559 en 8 Mei 1560, welke opgenomen zijn onder Bijlage E hierachter. Hij moet vertrokken zijn na 28 Nov. 1560, want in het schepensignaat van dien datum regelt hij zijn zaken met zijn broeders Evert en Hendrik.

') Bij den verkoop van het voor-ouderlijk huis op 5 April 1565 (zie Bijlage G) komen EvertWijnantsen Hendrik W ij nants op voor hun zalige zusters kind; deze zuster was dus gehuwd geweest en had een kind nagelaten. In een signaat van Tiel van 24 Febr. 1557 komt zij nog als ongehuwd voor.

') Er moeten behalve Mechteld nog meer dochters zijn geweest, want in het reeds genoemde signaat van 22 Maart 1554 spreekt Johan Evert szn. W ij n a n t s van zijn andere broeders en zusters. Die andere zusters zijn evenwel voor 1565 gestorven, daar zij niet meer genoemd worden in de reeds meer aangehaalde acte betreffende den verkoop van het voorouderlijk huis.