is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johan (Jan) Wijnants,

zoon van Wijnant Jansz. en van Engel van Geijsteren. (van blz. 108).

Geboren omstreeks 1508.

Overleden omstreeks 1540.

Huwt omstreeks 1534.

Hadewich van Kerckwerve, dochter van

Geboren

Overleden v. Kerckwerve

Johan Wijnants was lakenkoopman ') en heeft vermoedelijk steeds te 's-Hertogenbosch gewoond, misschien wel bij zijn neven van den Bosschen tak, die eveneens lakenkooplieden waren.

In acten te 1 iel komt hij na 1533 nimmer meer voor, zoodat hij stellig daar niet meer is terug geweest. De naam zijner vrouw bleek alleen uit handschriftelijke gegevens; in de stukken betreffende het proces, dat door zijn zoon Hendrik later gevoerd werd (zie blz. 135), wordt zij evenmin bij name genoemd.

Hunne 4 kinderen waren : (waarschijnlijk allen te's-Hertogenbosch geboren).

1 Lieven Wijnants.

± 1535—1 575. (Zie blz. 132).

2. Aüatha (Eeohtken) Wijnants

Geboren omstreeks 1536.

Overleden voor 1602.

Huwt 1° voor 1565 ')

') Dit blijkt uit een Schepensignaat van Tiel van 1533 (deel 1527-1540, blz. 142"« §2): „Johan Wijnants heeft gelooft W ij n a 11 J a n s s sijnen vader dat hi dat droechscheerambta) leeren sall en sijn vader gehoirsam vvesen end allet doen end laeten was sijn vader vurs : hem raedt, off hij sall verfallen wesen van alle sijne guederen rede tnd onrede ass hi nu op datum heeft offt ommer meer vercrijgen mach."

') Dit blijkt uit een Schepensignaat van Zandwijk van 4 Jan. 1565.

a) Droogscheerder = lakenfabricant.