is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijnants van Resant Johanszn. wa? Pachter van den impost van brandewijnen in het geiicht van Tiel en Zandwijk, 1 Juli 1614-1 Juli 1615:

Juli 1617-1 Juli 1618; 1 Juli 1621-1 Juli 1624.')

Pac.hter van den impost van wijnen aldaar, 1 Juli 1617-1 Juli 1618.

Pachter van de guldens-licent en van de accijns van de bieren.')

Collecteur van den impost van de wijnen.3)

Wijnkoopman te Tiel.

Gerichtsman te Zoelen, 4) 1618, 1624

Hij woonde van 1613 tot 1624'in de Waterstraat te Tiel en had ook een huis en hofstede en land onder Zoelen en een huis te Tiel gelegen naast het stadhuis aldaar.

nunne kinderen5) waren:

1. Johanna Wijnants van Resant.

Geboren ' ^ 1615

Overleden na Maart 16S3

riuwt voor 1643. 6)

Jan Jordens, zoon van

Geboren

Overleden v00r j\iaart 1653

'vanrzda|SW,MhVk wS beSt6Vaeder Va" de on™ndige kynderen „van zal. WilhemWijnants en Aeltgen Peters overledene echteluyden, in den boedel derselver, etc."

') Zie: Verpachtonghe der generale middelen" etc. in de betrekkelijke schepenregisters van Tiel.

Juni Vil *•» Tl.l „„ Mam,

y\*[ Gerichtssignaat van Tiel o a. 12 Nov. 1618. Aug. 1624 'gnaten Var' Z°elen van 19 Sept. 1618 en 25

s) Na het achter elkander overlijden hunner ouders kwamen zij

ft'1028° en/0080' T ^ g™CT Peter Aerdt sz H a c k Ha c k (f 1637)rna ° V0°gd'j vanhunoom Gevert Peter sz.

sie,faakt°mvtamnet7haar,man 6n ^ ZUSter Ariken voor in een «re-Hna T ° f 1 e n van 14 APril 1643 ; in het Vreemd-

ge ding van Tiel van 19 Mrt. 1653 heet zij weduwe en boedelhoudster van Jan Jordens te Avesaet"