is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alida Wijnants van Resant was sedert 12 Maart 1710') tot haar overlijden administratrice van de Mechteld Vogel's Godskamers te Tiel.

Zij teekende op verschillende tijdstippen:

LJfd*ÏÏ)vL }U <yp.fi.

2. Godaert (Godefridus) Wijnants van Resant.

Gedoopt te Tiel 14 December 1660.

Overleden Januari 1729. 2>

Ongehuwd.

Godaert Wijnants van Resant werd vaaniig in Staten dienst door de bemoeienis van zijns vaders neef Mr. Cornelis van Lidth de Jeude, buigemeester van Utrecht en raad in de Admiraliteit op de Maze.

De „L ij s t e van Groeven inde St. Maartenskerk" vermeldt, dat de kerkmeesters op 4 Jan. 1730 verkoopen aan juffrouw Aleyda Wijnants van Resant, een groefstede „ang 7 voet, breed 5 voet, op de kaart geteekend n° 102, herkomstig „van den burgernu Gerrit van Maren, vervolgens op de zerk „geteekend Cornelis Wijnants, voor een somme van 7 „rijxdaalders of 17'/» Car. gld. ad XX st."

') Schepensignaat van Z a n d w ij k van 12 Maart 1710: „ e heer Cornelis Wijnants van Resant, med. doctor, „verclaerde sijne goede en welbedaghte wille te zijn, over te geven „en te begiftigen, gelijck as doende bij desen, juffr. Alida W ij„n a n t s van Resant. desselfs doghter sodanige regt tot de „Godescameren in de Tolhuysstraat, sijnde twaalf in 'tgetall as „hem Heer Cornelis Wijnants van Resant van sijne „voorouderen is aanbestorven, en dat sij juffr. voorn, desselve sal „administreren soo als bij hare vader ende voorouderen altijt is „gesch.et, tenuncierende verder van alle recht.dat daartoe is hebbende."

) Gedoopt als „Godefridus" en oud geworden ruim 68 jaar •

o Utrecht H'j V°°r °P de" "St3at Van Oorl°g" over 1729.