is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overleden te Delft 7 Augustus 1818.

Ongehuwd.

Hij heeft nimmer eenig beroep bekleed; woonde eerst b.j zijn broeder Willen, aan de Zweth bij Overschfe

den Ïpft H Z'Jne ZUSt6r J ° h 3 n n a te Delft! hÜ bereikte den leeftijd van 64 jaren.

3. Willem Wijnaendts.

1757—1839. (Zie blz. 194).

4. Clementia Maria Wijnaendts.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 18 April 1759.1) Overleden te Hoorn 16 November 1826.

Ondertrouwt te Overschie en te Berkel 1 Maart 1798 •)

hnw/t fo _ /

wvciMine o iviaart 1798

Ds. Henricus van Yssel Groothuis, zoon van Joseph Groothuis en van Elisabeth Catharina van Yssel.

Gedoopt te Amsterdam 17 Juli 1767 8) Overleden te Loch Pm f-ï P^ht-no-: -i o aa

... W I LUI Utl I I I öf I „ .

Zijn 4 kwartieren waren: ' s"

Groothuis, v n n V o I

' van Yssel,

lUf H f U . ' van der Gaarde.

Uit dit huwelijk sproot 1 zoon. 4)

Henricus van Yssel Groothuis werd als student in de theologie ingeschreven aan de Universiteit

') Doopgetuige: „Clementia WiinanHtc» u ,

d°opb~k *,s

„alhie,^ i„^we„ig: 0?d.m™wrV.!!^0MnVe™dTl'c,uT,»ïi; lïiï, f ^ ^ "J,D 's-Hertogenbosch, «,J, loolZ"eZt',°>

„Johanna Angenis van der Gaarde."

Z'e hi erover verder: Algemeen Neder landsch Fa milieblad, jaarg. 1903, blz. 299 e. v, 468 het artikel-

stanmelingen van j a c „ b d e B r u ij dool schrijveï Les