is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Raad van State: „9 Maart 1785 acte van „commissie gedepecheert voor Martinus Wijnands „tot onder-lieutenant-effectief in de Compie onder het „corps artilleristen van den Collonel du Pont, voor „400 gl. s jaars, in plaats en vermits het avancement „van J. A. Es veld. Heeft op dato eed gedaan. Op 7 „Juli 1786 idem in de Compie Van den kapitein Hassé."

Als M. W ij n a n d t s komt hij voor op de Ranglijsten der officieren etc. van 1785, 1786, 1787, 1788, 1789. ^Blijkens bovengenoemd Commissieboek wordt: „29 January 1790 acte van commissie gedepecheert voor „Willem H e n n e q u i n tot onder-lieutenant-effectief „in de Compie van den majoor Pi c kart, in plaats van „en vermids het verleende versoek van „demissie aan M. W ij n a n d s."

Volgens overlevering zou hij later gesneuveld zijn in een oorlog met Frankrijk.