is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem Wijnaendts, ')

zoon van Martinus W.jnaendts en van Anna de Bruijn (van blz. 191).

Geboren te 's-Hertogenbosch 8 Februari 1757. Gedoopt te 's-Hertogenbosch 9 Februari 1757.») Overleden te Delft 30 Mei 1839.

Begraven te Overschie 3 Juni 1839.

Ondertrouwt te Overschie en te Rotterdam 12 Februari 1792.

Huwt 1" te Rotterdam 26 Februari 1792s) I. Catharina Adriana Criellaert, dochter van Sirach Criellaert4), koopman') te Rotterdam, en van Bartha Clara Fenema. 6)

crieiiaen Geboren te Rotterdam 29 Mei 1764.

Gedoopt te Rotterdam 3 Juni 1764.7)

') Een in olieverf geschilderd portret van hem door W L o e f f berust b.j den heer C. J. A. W ij n a e n d t s ; een even groote copie hiervan eveneens in olieverf bij den heer C ). CWijnaendts ') Doopgetuige: „Jacoba de B r u ij n» (stief-grootmoeder geboren Hopmans).

•') T r o U w b o e k Rotterdam: „12 February 1792. Willem „Wijnaendts, jongman, geboren in 's-Bosch en wonende „onder Overschie, met Catharina Adriana Criellaert, jongedochter, geboren en wonende te Rotterdam Hier „getrouwd 26 Februari 1792."

1890/blz ^oTe3'?6 C '' 6 ' ' 3 6 'l' A'g' Ned6rl' Familieblad' jaar«5) V o o r n a a m koopman te Rotterdam, zijn kleinzoon de hier na te noemen M. A. W ij n a e n d t s, erfde alleen reeds van zijne grootouders C r i e 11 a e r t-F e n e m a, ongeacht de kinderen Criellaert dus, een kapitaal van 235160,00 gld.

V Zie. Genealogie Fenema en van Fenema. Familie-uitgave door schrijver dezes, 1894 en idem van id. in De Wapenheraut jaarg. 1899. '

') Doopgetuigen: „A d r i a n u s C r i e 11 a e rt en C a t h a r i n a „van der A a."