is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Carel August Wijnaendts,

zoon van Jacob Wijnaendts en van Georgine Wolpheune Fran^oise List. (van blz. 211).

Geboren te Overschie 22 Maart 1843.

Overleden te Pati (res. Djapara) 8 Februari 1874. Huwt te Tagal 24 Juli 1869.

Elisabeth Jacoba Christina van der Eb,

dochter van Christiaan van der Eb, agent van de Factorij van de Nederlandsche Handelsmaatschappij te Makassar, en van Johanna Jacobina Gehne. ')

Geboren te Makasser 26 Maart 18S1.

Overleden te Arnhem 6 Augustus 1890. v. d. Eb Hare 8 kwartieren waren:

v a n d e r F b, Gehne,

deJonge, Klam berg,

S m i t s, Bloten,

Pansemaker. V o i g t.

F. C. A. Wijnaendts studeerde aan de Indische Inrichtingen te Delft en Leiden en vertrok einde 1864 met het Ned. schip „Ouderkerk a.d. Amstel" naar Oost-lndië als benoemd ambtenaar 2e klasse voor den Burg. Dienst.

Aangekomen te Batavia, 8 Januari 1865, en ter beschikking gesteld van den Directeur der Cultures, 28 Januari 1865.

Benoemd tot controleur der 3e klasse bij de landelijke inkomsten en cultures, 29 Juli 1865, en geplaatst in de res. Besoeki afd Bondowosso, 16 Sept. d. a. v.

Controleur der 2e klasse bij idem, 3 Dec. 1866.

Gedetacheerd bij de statistieke opname van Java en k la suite van zijn korps, 1 Mei 1867. (Kadoe, Grobogan, Kendal).

Van a la suite terug en geplaatst in de res. Djapara, 2 Mei 1872

Controleur der 1e klasse bij de landelijke inkomsten en cultures, 31 Juli 1873.

Als zoodanig aan de cholera overleden bijna 31 jaar oud

') Johanna Jacobina Gehne hertrouwde met C o r n eI i s van Brink, civ. geneesheer te Tagal.