is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschonken door den Keizer van Oostenrijk, Augustus 187/Waarnemend assistent-resident te Bandjar Negara. Tijdelijk benoemd tot controleur der 2e klasse bij het Binnenlandsch Bestuur op de Buitenbezittingen en k la suite geplaatst van het korps op Java en Madoera, 17 Februari 1879.

Geplaatst in de residentie Menado, achtereenvolgens te Amoerang (1879); Belang (standplaats Ratahan) (1882/

en Kema (1884).

Controleur der 1ste klasse, 23 November 1882.

Van è la suite bij zijn korps terug en controleur 1ste kl. bij het Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera, 5 Februari 1884, achtereenvolgens te Toeren (afd. Malang), daarna te Winongan (Pasoeroean).

Hem verleend een twee-jarig verlof wegens ziekte naar Europa, 26 October 1884.

Van verlof teruggekeerd per S.S. ,,Piins Frederik (.n op wachtgeld geplaatst, 1 Oct. 1886.

Tijdelijk controleur 2e kl. te Godong (afd. Demak), 1() November 1886.

Controleur 1e klasse aldaar 12 December d. a. v. Waarnemend assistent-resident van Kendal, Mei-Juli 1888, daarna als controleur 1e klasse te Bodja (afd. Kendel),'Juli 1888.

Benoemd tot assistent-resident bij het Binnenlandsch Bestuur, 27 Januari 1889, achtereenvolgens van de afdeelingen Patjitan (res. Madioen), tevens vendumeester aldaar; van Karang Anjar (res. Bagalén), 31 Mrt. 1892, tevens vendumeester aldaar; van Salatiga (res. Samarang)» 30 Jan. 1893; en van Trenggalek (res. Kediri) 3 Juli 1895.

Hem verleend een éénjarig verlof wegens langdurigen dienst naar Europa, 1 October 1896.

Van verlof teruggekeerd per S. S. „Oengaran" en op wachtgeld geplaatst, 20 Oct. 1897.

Benoemd tot assistent-resident achtereenvolgens van de afdeelingen Grobogan (res. Semarang) 18 December 1897; van Bandoeng (res. Preanger Regentschappen) 7 Mei 1898 en van Loemadjang (res. Probolinggo) 5 Juli 189°. Op verzoek eervol ontslagen uit'slandsdienst,2Juli 1900. Vestigde zich daarna achtereenvolgens te Gouda, 's-Gravenhage en Breda.

Bij Kon. Besluit van 25 Oct. 1905 met ingang van i Dec. 1905 benoemd tot lid van den Voogdijraad te Breda.