is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Cornelia Sophia Antoinetta Voorbeytel Cannenburg, dochter van Mr. Wilhelmus Voorbeytel Cannenburg, advocaat te Amsterdam, en van Susanna Henriette von Beckerath. Geboren te Amsterdam 22 Maart 1851.

Hare 8 kwartieren zijn : Cannenburg, van der We ij de, Voorbeytel, van den Eekhout.

Cannenburg.

von Beckerath, Sterk,

R a h r,

D a e m s.

Uit dit huwelijk sproot 1 kind, •) dat eveneens hieronder volgt

C. J. A. W ij n a e n d t s werd benoemd tot cadet bij het Wapen der Infanterie h. t. I. aan de Kon. Mil. Acad. te Breda, 22 Augustus 1857.

Als zoodanig eervol ontslagen, 26 Maart 1859.

Vertrokken van Rotterdam naar Oost-lndië per Ned. schip „Admiraal de Winter," 31 December 1859.

Aangekomen te Batavia, 8.Mei 1860.

Administrateur van het Militair Hospitaal en Betaalmeester van de Genie te Balang-Nipa (Celebes) 1862-1864.

Werkzaam bij de civiele opname van Boni 1864-1868.

Teruggekeerd naar Nederland met de Ned. brik „Juno," 13 Juni 1868.

Aangekomen te Nieuwediep, 28 Nov. d. a. v.

Burgemeester van Leimuiden (Z.-H), 6 October 1869.

Tevens secretaris aldaar, 10 November 1869.

Tevens plaatsverv. kantonrechter te Woubrugge, 1 Februari 1873 tot 21 Maart 1874.

Op zijn verzoek eervol ontslagen als burgemeester van Leimuiden, en benoemd tot burgemeester van Hoog-Blokland, Hoornaar en Noordeloos en Overslingenland, 25 Februari 1874.

Tevens schout en secretaris van de polders NoordeloosNoordzijde, Grootewaard, Botersloot en Overslingenland, 13 Mei 1874-1879.

Op zijn verzoek eervol ontslagen als burgemeester van Hoog-Blokland, Hoornaar en Noordeloos, en benoemd tot

') De kwartierstaat van dit kind is opgenomen in de Genealogische Kwartierstaten. D. G. v a n E p e n, 1900-1901.