is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. Bijlagen.

(Afschriften van eenige belangrijke acten, welke te groot laren om ter juister plaatse als noot opgenomen te worde,)

JNHOUD:

A Oudste acte over het geslacht. 1431,

B. Giften van Johan P a u I u s zn. en van z.jne vrouw

uadewich. 1484—1507.

C. Het leengoed te Avezaath en de opvolgende be-

leeningen.

n idem in 1544 en 1S54"

E jan Wijnants trekt naar Jerusalem. 1560.

F. Een der laatste oeschikkingen van Wijnant

I a n s zn. 1562.

G. Verkoop van het voorouderlijk huis in de Weer-

straat te Tiel op 25 April 1565.

H Het leengoed te Avezaath tusschen 1575-1579. Een begiftigingsbrief der vicariën van St. Anna en

St Br'g'tta te liel- 1"8S-

K. Uit de MemorievanHendrikJanszn. Wijnants.

1 S8S

L. Uit de Deductie van Johan enWillem Wijnants

Willemszonen. 1585.

M Inventaris en korte inhoud der stukken betreffende d R K tak, welke berusten op het Provinciaal Genootschap van K. en W. te 's-Hertogenbosch.