is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Oudste acte over het geslacht. 1431.

schepensignaat

van Tiel. (Zie blz. 38 dezer genealogie.)

Dl. 1431, 32 en 33.

Folio 4 vers0: Polle, Drueten. (schepenen).

Wijnandus Johannis vendidit Arnoldo Loocman domum et aream Neerstraet inter Rutgherum Gherardi et aream quondam Acrini de Ravenswade pro censu hospit: Tylens. Renunciavit warandizare Dominica post Margarete.

Arnoldus Loocman recognovit se debere Wij-

nando Johannis duos florenos overlens Rijns gulden

ante datam presentium confectos off payment, census, in nativitate Christi jure censua/i persolvendos. Secunda post Margarete.

Wijnandus Johannis promisit predicto Arnoldo Loocman te corten van den II Rijnss gulden siaers also vele als dieselve Loocman tsiaers den heiligen geest betailt van cijnse uten selven huse voirs. Secunda post Margarete (Anno XXXI) (1431).

Belangrijke acten tusschen 1431 en 1544. zie de nooten in de genealogie zelve.

B. Giften van Johan Pauluszn. en zijn vrouw Hadewich. 1484—1507.

schepensignaat

van Tiel. (Zie blz. 99 dezer genealogie).

Dl. 1481—1490.

Folio 121: Man, Neringh. (Schepenen).

Jan Pouwelss recognovit sorori Margarete Borren