is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijnantzss vurs. wit sijn broederen en susteren ter gelicker deilungh staen en gaen, sonder argelist.

/tem Wijnant Pauwells en Johan van Heessell hefft hebben dese ge/oefften ontfangen tot behoeft den kynderen vurschr. Actum den XXII marty (anno 1554).

E. Jan Wijnants trekt naar Jerusalem. 1560

Schepensignaat

van Tiel. (Zie blz. 115 der genealogie).

Dl. 1555—1562.

Folio 147. Scabini et datum ut supra quod

Cornelis Peterss genaemt Post promosit Jan Wijnantzss die somme van 700 guld. ad etc., wanneer opgemelte Jan Wijnantzss wederomb komen is int lant van Gelder ende schijn brenget, dat hij toe Jerusalem int Joetzsche lant geweest hefft per expandabitur ex domo et area sit. in Tyla in platea voerstrait ex una Geurt van Nyell ex altera Johan Dericksz, en voirt vuyt allen guederen rede en onrede Cornelis Peterss vurs. in den gerichte van Tiell en Santwick gelegen off ommermeer kriegen mach sonder ewich weren off wederseggen als bekande schuld int gericht vfolcht en verwonnen. Sine dolo. (Actum

den 10 October 1559).

Folio 156 vers0. Scabini Steenhuys ende Haes quod Cornelis Peterss hefft geleverd Jan Wijnantzss vyer hoet weitz onder dese voirwairde dat Cornelis vurs tot gesynnen Jan Wijnantzss myt hem (rijende op een klupper) tot Venedien rijden en reysen sall. Beheltlicken dat Jan Wijnantzss hem sulx een maend te vorens wittigen sall: en wanneer Cornelis vurs. wederomb van