is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Venediën tot Thye/I gecoemen is ende soe wanneer Jan Wijnantzss wederomb van Je roesa lem toe T h i e 11 gecomen is en sij beide beschijn hebben ter plaetz voirs. geweest te hebben, soe sall obg. Cornelis Peterss hem Jan Wijnantzs vurs. kortten // hont. carol. g. aen a/sulcke pennong Cornelis vurs. Jan Wijnantzs op sijn Jerusalemtse reyse geloefft hefft. Actum den VIII may (anno 1560).

F. Een der laatste beschikkingen van Wijnant Paulussen Janszn. 1562.

Schepensignaat

Dl ^555^1 b'Z 122—125 dezer genealogie).

Folio 215vers°. Scabini Vaeck en Genth quod Wijnant Pauwelss vendidit Wilhem Wijnantzs filio suo eenen brief van 2 Philippus guld. die Soeta van Heessell wed. zaliger Jan van Leuwen, etc.

Scabini et datum ut supra quod Wijnant voors. promisit Wilhem voors. VI Phil.guld. so/vendo huyden over een jaer per exp. oirsaeckenhalven dat Wilhem Wijnantzs voors. z. Henrick Wijnantzs (zijn zoon) irst vernoempt had: noch heeft Wijnant voors. die huysvr. van Wilhem Wijnantzss gemaeckt ende gegeven sijn tresoer ende Engel Willemsdochter sijn bedde daer hij op sleept ende Jenneke WiLLEMsc/ocA/e/- het kleyn beddeken und Wilhems soenen die helffte deer hij achterliet. (Actum VU February anno 1562).