is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. Verkoop van het voorouderlijk huis in de Weerstraat te Tiel, op 25 April 1565.

schf.pensignaat

van Zandwijk. (Zie blz. 115 dezer genealogie).

Dl. 1563—1567.

Folio 73 vers0. Scabini Cornelis Geritzss ende Egbert Jacopss quod Wilhem Wunantz vnnd Clairbolt Wijnantz, gehruederen; Evert Wunantz entte Henrick Wijnantz, gebiuederen, voir hoir selffs, mede geloevende voir oir z. suster kyndt; Lieven Wijnantz voir sich selffs, mede geloevende voir Henrick Wijnantz, sijnen broder, vnd voir sijn ander susteren; Gerit Schut, als man vnnd momber van Heesken Wijnantz, sijn huysvrouwe: Antmonis

Vuytten Engh enc/e Henrisken Gerit Wunantzc/oc/?-

ter echteluyden, cum tutore marito suo predicto, Maria vidua Gerardi Wijnantz cum tutore. Fyken end Othgen Wijnantz, hoir dochteren, cum tutore, vendiderunt Henrick van Aelst, domum et aream, soe dat van autz ende mit recht mit allen sijnen toebehoere staende ende gelegen is bynnen TielI yn die Weerstraet, Jutta Werners vveduwe ex una et heredes Joannis de Batenborch ex altera, voir een vrij eigen erff vnndgoit, dick-

vrij ende thijnsvrij.

Promeriserunt omne deponere plegium et renunciaverunt warandizare.

Unnd hebben des ther waerschap gesa th: die gerechte helfft van omtrent vijf'f mergen lantz in den gerichte van Tiell op die Kortte langh wey gelegen, tconvent van St. Agnieten ex una et platea communis ex altera: noch omtrent vijff mergen lantz int gericht van Santwick over die grote brugge gelegen, Cornelis Wolff van Braakell ex una, vnd Gerit Wijnantz erffg. ex altera; noch ongeferlick vier merghen lantz int