is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de extremiteiten zijn wel eenige bijzonderheden waar te nemen, die ons treden. De geheele gestalte van liet kind is kort en gedrongen, de hals bijzonder kort en de romp, vooral de schoudergordel is onevenredig ontwikkeld in verhouding tot de korte, dikke beentjes en armpjes. Vooral als gij de rugvlakte van het kind bekijkt valt de krachtige bouw van den nek en den romp in het oog tegenover de geringe lengte der extremiteiten.

Den buik van dit kind ziet gij tamelijk opgezet en den navel promineerend, een kleine hernia umbilicalis. Bij het onderzoek vond ik, dat de groote fontanel nog niet volkomen gesloten was en dat in den mond nog slechts melktanden aanwezig waren. Handen en voeten waren plomp, breed en dik, en vertoonden perniones.

De lengte van het lichaam bedroeg 97,1 cM. De gemiddelde lengte van een 9-jarig meisje is volgens Quetelet 109,6 cM.

Niettegenstaande het voortreffelijk intellect van het kind en het ontbreken van de eigenaardige afwijkingen van het gelaat kon er dus over de diagnose geen twijfel bestaan.

De behandeling met pulv. gland. thyreoidea werd ingesteld. En de uitkomst bewees ook hier weder de juistheid der gestelde diagnose. Het te voren stille, apathische en teruggetrokken kind werd vroolijk, speelsch, dartel zelfs, en de lichaamslengte kwam in 9 maanden tijds van 97,1 op 107,0 cM., een toename dus van 10,5 cM. Een normaal kind van dien leeftijd groeit in 9 maanden gemiddeld slechts 4 cM.

liet kind heeft in de 9 maanden der behandeling 4 melktanden verloren en 4 blijvende tanden gekregen.

* *

*

In dit geval waren dus de verschijnselen van cretinisme slechts in rudimentairen vorm aanwezig. Het ligt nu voor de hand, dat, wanneer in een of ander geval de symptomen nog belangrijk minder duidelijk aanwezig waren, vooral als er