is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet terugblijven in groei, dan zou de diagnose «infantilisme" die van myxoedeem in zich sluiten. Doch er zijn nog talrijke andere ziekelijke stoornissen, die evenzeer als oorzaak van «infantilisme" in aanmerking komen.

Ter toelichting daarvan herinner ik U aan het 20-jarig meisje, dat ik bij mijn voordracht over «Hysterie bij Kinderen" demonstreerde. Bij dat meisje waren slechts enkele haren aan de genitaliën te zien, in de oksels in 't geheel geene en de menstruatie had zich bij haar nog niet vertoond. (Zie: Klinische Voordrachten, I. pag. 51 en 52 met Plaat III).

Ik kan U thans nog eenige andere patiënten met infantilisme voorstellen.

In de eerste plaats wil ik dan met U deze kleine patiënte (Zie PI. XII) bespreken. Als Gij haar zoo naast de verpleegster ziet staan, die haar binnen leidde, zult gij zeker er niet aan denken, dat dit kleine meisje en de verpleegster ongeveer van denzelfden leeftijd zijn. Deze patiënte, m. H., is 231/a jaar oud.

Zij heeft iets ernstigs in haar gelaatsuitdrukking, waardoor zij, niettegenstaande haar korte gestalte, er toch niet bepaald kinderlijk uitziet. Zij maakt meer den indruk van een dwergachtig vrouwtje.

Zooals Gij ziet is er aan haar gelaat niets bijzonders op te merken. Van de bekende myxoedeem-verschijnselen hier geen spoor: geen bolle wangen, geen rimpels in het voorhoofd, geen gezwollen oogleden, geen breede neus met wijde neusgaten , geen dikke lippen, geen openhangende mond. Met haar flink geopende oogen en stijf gesloten mond vertoont zij iets rustigs in haar uiterlijk en ziet zij er tevens eer intelligent, dan achterlijk van geest uit.

En wanneer ik haar nu vraag naar de reden van haar komst in het ziekenhuis en naar verschillende andere zaken, dan bemerkt Gij aan hare juiste antwoorden en de wijze van haar spreken onmiddellijk, dat dit kleine vrouwtje zeer goed ontwikkeld is. Zij is fabriek-arbeidster en heeft dus geen