is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling harer geslachtsorganen beoordeelen. Geen spoor van mammae, geen haren in de oksels, geen schaamharen, geen breede heupen. Ik zeide U reeds dat de menstruatie zich bij deze ruim 23-jarige nog niet vertoond heeft.

Zij is dus nog volkomen kind ten opzichte van de ontwikkeling van haar geslachtsorganen.

Bij het onderzoek van borst- en buikorganen worden geen bijzondere afwijkingen gevonden, dan alleen een twijfelachtige iluctuatie aan den buik en, in liggende houding, dofheid in de laagste gedeelten met geringe verandering in de grenzen der dofheid bij verandering van ligging. Waarschijnlijk is er eenig, weinig bewegelijk vocht in de buikholte. Bij palpatie is overigens in den buik niets bijzonders waar te nemen, liet haemoglobinegehalte van het bloed is 50%, het getal der roode bloedlichaampjes 3,200,000, dat der witte 7,400. De pols is week, klein; de frequentie wisselt tusschen 72 en 92 slagen.

De urine bevat geen eiwit of suiker, vrij veel indican.

De ontlasting 4 a G maal daags, zeer dun en gistend.

Geen temperatuurs-verhooging.

Mat het oog op de chronische diarrhoe en de gevonden afwijkingen in den buik is het niet onwaarschijnlijk, dat de patiënt aan tuberculosis peritonei lijdende is. In de faeces

zijne geen tuberkelbacillen gevonden.

* *

*

Bij dit tweede meisje (PI. XIV) is de diagnose van het lijden, waarvoor zij in het Ziekenhuis gekomen is, gemakkelijker dan bij de pas besproken patiënte. Zij lijdt aan multiple lymphomen. Hechts aan den hals ziet Gij dadelijk een belangrijke zwelling en, bij de palpatie daarvan, is het niet twijfelachtig dat wij met lymphomen te doen hebben. Ook in de linker liesstreek is een dergelijke zwelling, door een pakket van vergroote lymphklieren veroorzaakt, duidelijk zichtbaar, en in de oksels zijn eveneens lymphomen te voelen.