is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelaat die zwaarmoedige, sombere uitdrukking, die voor het genoemde lijden zoo bijzonder karakteristiek is. liet gladde voorhoofd bij deze kinderen geeft hun eer een opgewekt dan een somber uiterlijk.

De huid van dit patiëntje is slap, vrij droog en eenigszins gemarmerd, evenals wij dat ook somtijds bij sporadisch cretinisme waarnemen (zie PI. V). De handjes zijn klein, en vrij breed, de vingertjes kort.

Aan de borstkas is niets bijzonders te zien, maar de buik is sterk gewelfd en er is een hernia umbilicalis.

Van de beentjes valt alleen te zeggen, dat zij vrij mager zijn.

liet uitwendig voorkomen van dit kind vertoont dus in verschillende opzichten overeenkomst met dat bij sporadisch cretinisme, resp. congenitaal myxoedeem: het ingedeukt zijn van den neuswortel, de breede punt van den neus met de wijd geopende neusgaten, de open mond met de meestal eruit puilende tong, de droge, gemarmerde huid, de breede handjes en de korte vingertjes, de geballonneerde buik, de hernia umbilicalis.

Ten opzichte van de functies merken wij op dat hier, evenals dat bij het sporadisch cretinisme in den regel het geval is, hardnekkige constipatie bestaat.

Verschil met het sporadisch cretinisme vinden wij hier in de grootte der oogen en oogspleten, in de schuinsche plaatsing der oogspleten, den kleinen mond, de aanwezigheid van nystagmus, het ontbreken van een myxoedemateuse huid, van de typische rimpels in het voorhoofd, van de sombere, bedrukte gelaatsuitdrukking. Dit kind is nog te jong om te kunnen zeggen of het psychisch achterlijk is, maar wij hoorden van de moeder, dat het veel slaapt en bijzonder rustig is. Daarin moeten wij een afwijking zien, een afwijking, die doet denken aan de eigenaardige rustigheid en traagheid der lijdertjes aan congenitaal myxoedeem.

Maar, afgezien van die in dit geval nog zoo moeilijk vast te stellen geestelijke achterlijkheid, wij kunnen, op grond van de door mij opgesomde eigenaardigheden van het lichaam