is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de pharmacologie van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het overlevende konijnenhart bij toediening van geringe quantiteiten alcoliol een uiterst geringe polsversnelling vertoont, en zelfs groote hoeveelheden alcohol zonder blijvende schade kan verdragen, wijst dit m. i. meer op eene prikkelende, dan op eene verlammende werking van alcohol (al is het verzwakte weefsel niet in staat om op den te sterken prikkel door verhoogde functie zichtbaar te reageeren), te meer, daar toch bij het levende dier door zoo vele onderzoekers met nauwkeurige instrumenten polsversnelling en bloedsdrukverhooging na alcoholtoediening is aangetoond.

Geheel en al sluit ik inij echter aan bij die auteurs, die aan den alcohol slechts een geringen invloed op het circulatie-apparaat toeschrijven, en dit des te meer, daar eenige experimenten, verricht om de werking van alcohol op het menschelijk hart na te gaan, en waarvoor slechts gezonde, krachtige personen dienden, die gedurende minstens 7 maanden geen alcohol hadden gebruikt, die gedurende den geheelen duur van het experiment rustig bleven liggen en waarbij eenige uren lang elke vijf minuten de polsfrequentie en de bloedsdruk in de art. brachialis *) werd bepaald, mij leerden, dat geringe hoeveelheden alcohol per os ingenomen wel eene na 10—15 minuten merkbare polsversnelling en verhooging van den bloedsdruk teweegbrengen met daaropvolgende daling, terwijl na 1 tot l'/i uur beide waarden weer tot de norm teruggekeerd zijn; maar dat toch de werking van den alcohol ook hier slechts gering is, en bij kleine hoeveelheid alcohol niet altijd duidelijk te constateeren.

*) Met den sphygmometer van Hill en Barnard.