is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Het evenwic ht Z, + Hj + L (+ D).

Tabel XVI.

Samenstelling der vloeistoffen in dit evenwicht (iquadrupellijn hli in fig. j).

T °/n AgNO:j °/oNtr.

h —1,4° —1,5° 9,13 4.04

o 10,2 4,49

0,1 10,1 4,7

5,9 14.3 7.07

12,1 22,15 12,6

120 40.9 27>9

(20 40.5 28,1

T °/o AgNO.s °'0 Ntr.

25° 45.75 35.7

25 45.9 36,0

26,5 46,2 38,7

31 44.i 47,0

niax* ± 31,3 ±43 ±5°

29.7 39.7 54.6

* 26,5 ± 37.0 ± 59.o

* i ± 26,0 ± 36,0 ± 6o,o

In fig. 9—q' is voor deze quadrupellijn het AgNC>3- en Ntr.gehalte als functie der temperatuur uitgezet.

De quadrupellijn hli vertoont eene maximum-temperatuur in /, gelegen op het verlengde der lijn die de punten Zt en H, (fig. 5) verbindt.

Schreinemakers toonde aan x) dat wanneer de vloeistof en de beide vaste phasen die in evenwicht zijn zoodanige samenstelling hebben, dat ze door punten eener rechte lijn worden voorgesteld, de quadrupellijn den isotherm raakt. De temperatuur is dan een maximum of minimum. Bij het bewijs hiervoor wordt ondersteld dat de druk constant is. (Vergel. blz. 4). Tot nu toe werd steeds een maximum gevonden.

De samenstelling der vloeistof bij de maximumtemperatuur is niet direct bepaald, maar uit de lijnen in fig. 9-9' graphisch afgeleid. Deze lijnen bereiken eene maximumtemperatuur van iets boven 310 bij de in de tabel opgegeven concentraties.

Dit werd langs anderen weg bevestigd. Ongeveer gelijke hoeveelheden AgNOij en Ntr. werden afgewogen in een buisje, door

* duidt weer aan dat een punt niet direct bepaald, maar graphisch geinterpoleerd is. 1) Zschr. f. Phys. Chem. XI. 75.