is toegevoegd aan uw favorieten.

De mengkrystallen bij natrium-sulfaat, -molybdaat en -wolframaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Ont-

Stolling. vergang x—x— y .[ —menging

| Z~y- en a-£' • y-kryst

Begin Einde.jBegin.! Einde. Begin Einde Begin. Einde. Begin. Einde. Begin.. Einde.

; . . p | li™ | • - r I

5 M 5 W 688 683 j| 581 581 503 494

99 (5M 5W) IS 685 681 591 — 495 —

98 2 681 678 600 — 195 —

97 3 679 679!' 606 — 628 — 491 —

96 4 ! 678! 678 1 617 — 452 — 492 —

I i! i j. • , c»

95 5 678 678 ij 610 — |i 425 — - 507 496

94 6 !j 674 674 599 — 519 509

93 7 676 676 jj i 599 — : j 534 524

90 10 674 674 ; j J 581 581

80 20 669 669 i 528 —

70 30 ;! 671 671 ij ij 497 —

60 40 674 674 444 —

50 50 jj 691 672 ; 390 —

40 60 724 677 — —

30 70 766 679 - ■ —

20 80 806 688 214 —

10 90 847 691 222 207

S 888 239

II I I I I li i II I

De stolling tot /3-krystallen had plaats tot ca 2 % S en een temperatuur van 080°, daarop die tot a-krystallen, waarbij zich in de stollijn een minimum vertoonde tusschen 20 en 30 °/0 S bij 6(59°.

De krystallisatie bij hoog S-gehalte vond, evenals bij de grensstelsels, gefractioneerd plaats, in zooverre als de vertraging der afkoeling pas nagenoeg bij de temperatuur van het minimum g-eeindiufd was. Van 50 tot

O O

80% S was dan ook de bij lager temperatuur gelegen overgang niet meer waar te nemen. Het gebied der /3-krystallen is, vergeleken bij de vorige doorsneden, weder ingekrompen, heeft overigens dezelfde gedaante als tevoren. De punten der overgangslijnen die dit gebied begrenzen, waren wederom duidelijk in de afkoelingslijnen zichtbaar.