is toegevoegd aan uw favorieten.

De mengkrystallen bij natrium-sulfaat, -molybdaat en -wolframaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- o t

Stolling. Overgang x—p x y —menging

d-y. |en *-*• k —

! i I | i

Begin. Einde. Begin. Einde. Begin. Einde, i Begin. Einde. Begin. Einde. Begin. Einda.

I | | | i| i j: | | "

6M 4W 684 684 581 581 484 475

99 (6M 4W) 1 S 680 680 592 — 463 395 j:

98 2 680 680 596 - 633 - 424 -

97 3 680 C>80 620 - j 459 455

96 4 679 679 608 - 463 455

95 5 680 680 606 — j 477 467

93 7 676 676 580 — 492 486

90 10 676 676 572 — j 515 510

87 13 674 674 ; 557

80 20 672 672 j 530 -

70 30 671 671 491 -

60 40 675 671 : 436 -

50 50 1688 671 i j 386 - 1

S 888 j j 239 -

Zooals het bij de voorgaande doorsneden besprokene en geteekende, komt dit geheel overeen met het algemeene overzicht van pag. 07, waar de ligging van het vlak van den x-(S overgang in de ternaire mengkrystallen werd ontworpen. De scheidingslijn in het ternaire stolvlak voor krystallisatie tot en /3-krystallen snijdt dus de hier beschouwde doorsnede bij I 0/0 S en (580°. In de stollijn voor de «-krystallen komt het minimum voor tusschen 20 en 30 o/0 S en bij een temperatuur van 071°. De overgangen (2-y en «-7 vertoonen niets bijzonders.

In den overgang y-S echter is, vergeleken bij de vorige doorsnede, een groot verschil op te merken. Terwijl daar

—(tlx) 4° bedroeg, is deze aanvangsdaling hier 21°.

De sterke verlaging vertoont zich bij 1 en 2 % s met een zeer duidelijk warmteeftect; bij 3 % S echter treedt weder bij hooger temperatuur een zeer merkbare