is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze volkskeuken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwen en' waarvan de onderwijzeres (Mej. Snialtj overtuigd was, dat zij liet geleerde in praetjjk zouden brengen. Ook waren er eenige weesmeisjes bij die het huis gingen verlaten, en aan wie door regenten en regentessen toegestaan was, een cursus te volgen. Een paar malen werd er in de hooikist gekookt, wat natuurlijk algemeen de aandacht boeide: groot was daarna de opwinding, toen het eten er warm en gaar uitkwam.

Na dien teDeltt, valt ook nog een nntscursus te Wijk bij Duurstede te vermelden, welke gedurende de laatste twee winters aldaar gegeven is. Voor den cursus van 1898—1899 meldden zich slechts drie leerlingen uit eigen beweging aan, terwijl liet vorige jaar zich een overvloed van meisjes hadden laten inschrijven. Met veel moeite gelukte liet aan de damescommissie, nog 7 leerlingen te werven. De redenen waarom zoo weinig meisjes bereid waren, de lessen te volgen, werden nauwkeurig onderzocht en er bleek toen, dat sommige ouders gedacht hadden, dat het onderwijs bestemd was voor aanstaande dienstboden.

Toen zij er op opmerkzaam gemaakt werden, dat het onderwijs vooral bestemd was voor meisjes uit de volksklasse die haar moeders in het huishouden behulpzaam zijn ot die het geleerde later in haar eigen gezin zullen kunnen toepassen, was daarmee voor hen de reden vervallen, om hun dochters te laten gaan. Anderen hechtten nog te veel aan de tot nu toe gevolgde wijze van bereiding hunner spijzen — vooral ook wat de samenvoeging der verschillende voedingsmiddelen betreft, dan dat zij zich met de nieuwe begrippen konden vereenigen. Weer anderen vonden de maaltijden te duur, in verhouding tot de inkomsten van het gezin.

Alles te zarnen genomen, kan men dus niet zeggen, dat men er in geslaagd is, te Wijk bij Duurstede groote belangstelling voor het kook- en huishoudonderwjjs b}j de volksklasse op te wekken. Dat de pogingen te Wijkbij Duurstede na twee jaar dan ook als mislukt beschouwd worden, hl\jkt