Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EM dezelfde als de middelpuntzoekende kracht mVl-, zoodat:

mvi'

—— - — mg cos oc

of V!3 = gr cos oc. (2)

Door combinatie der betrekkingen (1) en (2) heeft men dus: v' - 2 gr (I + cos oc) = gr cos oc , v2 — 2 gr v' 2

of COS OC = 2 = — .

3 gr 3 gr 3

Hierin substitueerende voor v = | 26, voor g = 10 en voor r 1, vindt men:

26 2 13 2 1

cos oc 3 ^ )0 3 )5 - 3 5-

Derhalve volgt het stoffelijk punt den cirkelomtrek tot op een afstand

BD boven zijn laagste plaats B gelijk MB X (1 + cos o<.) = 1 4- 1

5

1.20 M; de snelheid van het stoffelijk punt in E is volgens de betrekking (2) vi = J/gr cos oc } 10 X g V 2 Meter per sec., terwijl in Ede centripetale kracht gelijk aan de radiale composante der zwaartekracht is = °11 X 0.02 K.G. is.

In E is de horizontale composante van de snelheid v, van het

V 1 1

stoffelijk punt h = v1 cos oc I 2 = l' 0.08 M. per seconde, en de

V 1 , -

verticale composante dier snelheid = v1 sin oc — v1 I 1 — cos3 oc

' ^ ' 1 ' — ' 2 ' ^ I 3 — 0.8 f 3 Meter per seconde.

5 ü

Het stoffelijk punt bereikt dus nog eene hoogte KH boven het horizontale

1 V2

vlak, dat door E gaat, welke gegeven wordt door: KH z= -0.64 X 3

2 X "1 0.096 M., de grootste hoogte, waartoe het stoffelijk punt zich

verheft boven de laagste plaats B, is dus DB + KH 1.2 -f- 0.0096 1.296 Meter.

In het punt K. zijner baan heeft het stoffelijk punt nog eene kinetische

energie gelijk aan ^ ni \i = ^ X 0.01 X 0.08 0.0004 K.Q. M.

Opmerking: Stellen wij ons voor, dat het stoffelijk punt door een draad met het vaste punt M verbonden was, doch genoodzaakt was op den cirkelomtrek BFG te blijven, doordat b.v. het punt zich bevindt binnen in eene buis, welke volgens het beloop van den cirkel ABFQ gebogen is, dan zou het punt nog hooger dan E stijgen. Immers wanneer L (fig. II) het hoogste punt van den cirkelomtrek is waartoe het stoffelijk punt zich verheft in de buis en waar dus zijn snelheid gelijk nul wordt, dan is, wanneer men / LMG door oc voorstelt:

Sluiten