is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afstand AD van het ondereind A van het hellend vlak tot den horizontalen grond EF is dus gelijk aan:

v.»t» + 2 gt"' =jjX3 + 2 X 98 X 3' 33 + 441 = 474

Meter.

De afstand DE van het punt E waar het lichaam den grond bereikt,

tot het voetpunt I) der loodlijn AD neergelaten uit den voet A van het

hellend vlak is:

__ , ... 200 . , „ 600 ,,Cw ,

DE = v,' t11 — - X 3 = .. = 14.6 Meter.

41 41

Van de eindsnelheid vs, waarmede het lichaam den grond in E bereikt' is de horizontale composante v,1 en de verticale composante v," + gt", zoodat men heeft:

v* \'/ (v,T + (vi11 + Rt") * — 30.9 Meter per secunde. Men kan ook tot die eindsnelheid v;, geraken door op te merken, dat de toename van de kinetische energie van het lichaam bij het doorloopen

van den paraboolboog AE is mv3* — ^ mv,! en de arbeid door de

zwaartekracht verricht bij de beweging van het lichaam langs dien boog mg X AD, zoodat:

„ 111 Vn3 — ' mv2* mg X AD.

waaruit volgt: v:1 — J Vi* -j- 2g X AD — | 5* + 2XMXW = 30.9 Meter per secunde.

Het arbeidsvermogen van beweging (de kinetische energie) welke het

lichaam aan het eind E zijner baan bezit is m v3'J Xq^ X (30.9)'

KGM of, daar 1 KQM 9.8 X '07 Ergs is, gelijk 97775 X 10; Erg.

B.

1886. No 1.

Een lichaam van 49 K.G. valt uit een punt A, dat 176,4 M. boven den bodem is gelegen. Na 3 seconden laat men op dat lichaam gedurende 2 seconden eene horizontale kracht van 10 K.G. werken. Na hoeveel tijd, met welke snelheid en op welken afstand van de verticaal van A zal het lichaam den bodem bereiken ? g 9,8 M.

Uit het punt A (zie figuur), dat op een afstand AG 176.5 Mboven den bodem EF ligt, valt een lichaam, dat 49 K.G. weegt en welks

49

massa is, dus bij ons stelsel van eenheden is: 5. Na 3 sec. is het

y.o

lichaam aangekomen in het verticaal onder A gelegen punt B en begint op het lichaam te werken eene horizontale kracht van 10 K.G. Deze horizontale kracht deelt het lichaam eene versnelling mede in horizontalen zin, doch oefent op de versnelling in verticalen zin, welke het lichaam tengevolge