Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het houten bolsegment ABC (zie figuur) heeft men een cylindervormig gat EHIK geboord, en dit gat vervolgens met lood gevuld. De as DF van den cylinder EHIK valt samen met den pijl DC van het segment ABC en het grondvlak KE van den cylinder valt samen met het platte grensvlak BA van het segment. De straal MA = MC = MB = MG van den bol, waartoe het segment ABC behoort, is 10 C.M., de lengte van den pijl DC = 6 c.M. en de straal van den cylinder DE = EK is, evenals de hoogte DF van den cylinder, 4 c.M. Bovendien is gegeven, dat het soortelijk gewicht van het hout Ss = 0.8 is.

De inhoud van den bolsector MACB is MC X ronde oppervlak

van het bolsegment MACB = 2 | X MC X DC is, gelijk ^ MC X 2 |

MC X DC = | 1| MC3 X DC = | Tl X 103 X 6 = 400 T"l c.M'.

De inhoud van den kegel MAB = ^ DM X I BD' = DC X

(CG - CD) — DC = (2 MC - CD) = 6 X (2 X 10 - 6) = 84 cM3,

zoodat de inhoud van den kegel MBA is ^ X 4 X I X 84 =112 jcM'.

De inhoud V van het bolsegment ACB is gelijk aan den inhoud van den bolsector MBCA minus den inhoud van den kegel MAB of 400 | — 112 | = 288 | c-M®. Verder is de inhoud V, van den cylinder EHIK = | DE3 X DF = | X 43 X 4 = 64 | c.M".

Volgens eene bekende formule, die hier niet behoeft te worden ontwikkeld is de afstand van het zwaartepunt van het bolsegment ACB

3 (2 MC - CD)3 3 (2 X 10 - 6)1 _ tot het middelpunt M gelijk 4 3 MC _ CD - 4 3 x i0 — 6

3 14' _ 49 _ 1 M zoocjat de afstand xl van dat zwaartepunt tot

4 24 8 8

het grondvlak AB is 6g c.M. — DM = 2-g cM.

Sluiten