Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar het hier betreft de wenteling van een trapezium om een der zijden (CA) zal het omwentelingslichaam zijn een afgeknotte kegel, waarvan wij de inhoud kunnen berekenen door middel van de formule

1=2 h (° + ^ GB + B). h = AC = 'I, r. CB = straal bovenv'ak = 2 r ^ 3. SA = straal grondvlak = r J/ 3.

Van dezen inhoud moet worden afgetrokken het gedeelte van den bol, beschreven door de wenteling van CBA en boog BA om AC. De inhoud hiervan is gelijk aan den inhoud van

den geheelen bol _ 3 ( R» verminderd met den inhoud van het bol-

segment. De inhoud van dat segment is I ^ | h (3 t\ + h»), waarin

1 • ]

r' ~ 2 r * J en h = 2 r. Trekken wij dit van den inhoud van den

bol af en verminderen de inhoud van den afgeknotten kegel met het overblijvende, dan houden wij over den inhoud van het ontstane omwentelingslichaam — ^ | rS

1883. No 1.

Een gelijkbeenig trapezium in twee deelen van gelijken inhoud te verdeelen door eene lijn, die evenwijdig is met eene diagonaal.

Sluiten